Z Rudné do Nučic

V těsné blízkosti Prahy asi tři kiometry západně od katastru hlavního města se nachází Rudná, která v říjnu roku 2000 získala městský statut. Počet jejích obyvatel se pohybuje již v řádu několika tisícovek. Někdejší obec Rudná přitom vznikla až k 1.1. 1951 a to sloučením dvou obcí s názvy Dušníky a Hořelice.

O Hořelici pocházejí nejstarší zprávy již z poloviny 11. století. Tehdy český kníže Břetislav I. vydal zakládací listinu kostelu staroboleslavskému , ve které jsou uvedeny i místní ,,Zhořelice“. Od roku 1228 patřily již Hořelice i se sousedními Dušníky , mezi statky kláštera svatého Jiří na Pražském hradě , což potvrdil 2. července roku 1233 samotný papež Řehoř IX. K další změně majitelů došlo za vlády českého krále Václava II. na konci 13. století, kdy král daroval Dušníky kapitule svatého Víta.

K pamětihodnostem současného města Rudná patří místní zámek, který byl postaven na samém počátku 18. století a o více než sto let později byl pak nově upravován.

Významnou památkou je též zdejší kostel svatého Jana Křtitele , který byl postaven v barokním slohu přibližně v polovině 18. století, a to patrně podle stavebních plánů K.I. Dientzenhofera. Zhruba sto let poté byl zde umístěn oltář s obrazem od J. Helicha . Poblíž kostela stojí i pozdně barokní patrová fara.

V části Dušníky , na vrchu zvaném Homole , se nachází druhý, rovněž zajímavý kostel , který je zasvěcen svatému Jiří. Je postaven v pseudorománském slohu. Postaven byl v letech 1904-1910 a to na místě původního barokního kostela,

Za zmínku stojí i fakt, že v Rudné byla již v polovině 16. století a to při zavedení poštovního spojení mezi Prahou a Řeznem zřízena významná poštovní stanice, která stávala v místech hostince ,,Na staré“.

Technickou kuriozitou Rudné je bývalé nádraží takzvané Kladensko-nučické dráhy/dlouhé 25 km/ , které sloužilo při dopravě železné rudy z Nučic do nepříliš vzdáleného Kladna. Později pak v novém úseku Rudná-Mořina opačným směrem při dopravě vápence z tamních lomů.

Asi tři kilometry jižně od Rudné leží při Radotínském potoce obec Nučice se svou asi tisícovkou obyvatel. Nejstarší zprávy o ní pocházejí již z první poloviny 11. století, kdy byla někdejší ves majetkem ostrovského kláštera. Nučice se později proslavily především svým nalezištěm železné rudy, která se zde podle archeologických nálezů dobývala již ve starověku. Mimochodem znovu byla naleziště objevena až v polovině 19. století, kdy se zde ruda začala znovu těžit. Otevřeno bylo hned několik dolů s názvy Vinice, Krahulov, Jinočany a další. Maxima těžby bylo dosaženo v roce 1903 a teprve k 31. 3 1964 zde byla těžba ukončena. Krátce po zahájení těžby v polovině 19. století byla postavena a otevřena již zmíněná kladensko-nučická dráha.

Za II. světové války působila v Nučicích ilegální skupina zvaná ,,Železo“ . K pamětihodnostem obce patří pseudogotická kaple svatého Prokopa z roku 1900 s o něco mladší věží. Kaple stojí ve středu obce vedle památníku věnovanému nučické rudě.

Luboš Hora- Kladno

Napsat komentář