white

Po stopách českých hradů 12

České hrady za pozdně gotické přestavby a konec jejich doby   Zhruba 25 let po tragické bitvě u Lipan se českým králem stává Jiří z Poděbrad. S přelomem 15. století do jeho druhé poloviny se palné zbraně dále zdokonalují a brzy už budou znamenat konec významu hradů v českém království. Nový český král Jiří z … Číst dál

Sláva i stín křižáckých výprav

Mezi lety 1071-1081 vtrhli do východní části někdejšího římského impéria, tedy do tzv. Východořímské/Byzantské/ říše Seldžukové. Byl to kočovný národ uralo-altajských Turků. Zmocnili se většiny maloasijského poloostrova a východního pobřeží Středozemního moře. Tak se dostala do rukou ,,nevěřících“ i Palestina s Jeruzalémem a jeho Kristovým hrobem. V této době už v Evropě natrvalo zakořenilo křesťanské … Číst dál

Kniha od kolegyně Nadi mě zaujala

Není to dlouho, kdy mi kolegyně ze zaměstnání Nada darovala historický román o českém knížeti Boleslavu I. a především důležitém období právě vznikajícího českého státu, které je s tímto vládcem spojené. Tuto knihu s názvem ,,Boleslav-příběh bratrovraha“ napsala málo známá autorka Zuzana Koubková, která ani historii sama nevystudovala. Přesto se jedná o historický příběh, který … Číst dál

Jak začínala Karlova universita

Většina z absolventů četných fakult Karlovy university toho o vzniku a počátcích prvního vysokého učení ve střední Evropě ví patrně dost málo. Právě jim patří tento můj článek. Král český a císař římský Karel IV. vydal zakládací dekret pražské University dne 7. dubna roku 1348. Jednalo se o mimořádně důmyslný čin Karla IV., který tak … Číst dál

Jak se opálit, aneb válení u vody mě nebaví

Slýchávám to každý rok a slyšel jsem to nesčetněkrát i letos: ,,Jak se můžeš takhle hodně opálit?“ Tuhle otázku mi každoročně pokládají mí kamarádi i známí. Kuriozní na celé věci je fakt, že já se vlastně neopaluji. Tedy abych byl přesný. Neopaluji se obvyklým způsobem, že strávím celý den někde na koupališti, nebo u rybníka. … Číst dál

Osudná chyba kartaginského vojevůdce Hannibala

O Punských válkách, tedy válečných střetnutích mezi středomořskými velmocemi starověku Římem a Kartágem jsem se učil už na základní škole. Toto období patřilo tehdy k mé nejoblíbenější učební látce celé šesté třídy, ve které se starověk probíral. Zaujalo mě zejména jedno jméno – Hannibal. Hannibal byl hlavním vojevůdcem kartaginské žoldnéřské armády, který dokázal uštědřit pyšné … Číst dál

MIGRAČNÍ STŘEDISKA

S těmi modely soužití souvisí pojem jako je kulturní pluralita což znamená kulturní četnost třeba Londýnu nebo New Yorku, že je tam obrovská kulturní četnost ať už třeba myšleno formou gastronomie, nejrůznější restaurace, které jsou zaměřeny indonézsky, indicky a podobně. Ale třeba i odívání, že každý může nosit cokoliv a není to vůbec divné. Ta kulturní … Číst dál

SIR NICOLAS WINTON A WINTONOVY VLAKY NA NAŠEM ÚZEMÍ

Souvisí to s tímto člověkem na téma migrace, ty děti které odjely těmi Wintonovými vlaky tak to byly děti bez doprovodu, migranti, kteří šli do neznáma. On jim zařídil dokumenty, že legálně šli. Ale Nicolas Winton vlastně zachránil tímhle způsobem tyto děti, že šly bez doprovodu a byl to ten podtext zachránění dětí z anihilace toho, co … Číst dál

GLOBÁLNÍ TÉMATA, MIGRAČNÍ POLITIKA, HISTORIE MIGRACE

Migrace je mechanický pohyb v geografickém prostoru nebo prostorová forma určité mobility. Migrace může mít ekonomické důvody pro které ti lidé se rozhodnou ale také kulturní a náboženské. Ty důvody jsou a z toho plynou i určité důsledky. A takový ten typický důsledek migrace jsou ty důsledky demografické tzn. ubývání některých obyvatel z určitých regionů … Číst dál

Koncepce o bezdomovectví v roce 2020

Nebojíte se bezdomovců? Máte z nich špatný pocit? Vyhýbáte se jim na ulici? Chcete se vyhnout konfliktu? Jsou na nádražích, na ulici, v parku, v noclehárnách. Lidé bez domova se koncentrují do velkých měst, protože tam jsou ty služby. Služby organizují Armáda spásy a Naděje. Čím se tyto dvě organizace liší v poskytování služeb? Armáda spásy poskytuje noclehárny, zdravotní … Číst dál